Avainsana-arkisto: vierailija

Sanna Marin vieraili BN-linjalla

Saara ja Paavo toivottavat Sanna Marinin tervetulleeksi.

Saara ja Paavo toivottavat Sanna Marinin tervetulleeksi.

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin tuli tapaamaan BN-linjan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita heti neljännen jakson alussa. Olimme aloittaneet juuri kurssin, jonka aiheena on Suomen talous. Kurssin aikana syvennetään tietämystä Suomen taloudesta, vieraillaan yrityksissä ja tavataan taloudelliseen päätöksentekoon osallistuvia päättäjiä.

Saimme kuulla Sannalta perinpohjaisen selvityksen päätöksenteosta Tampereella. Tampereen kaupungin organisaatio tuli jokaiselle ensimmäisen vuosikurssin BN-linjalaiselle vielä tutummaksi. Oli kiinnostavaa kuulla, miten asian käsittely etenee ja millaisiksi poliitikot kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa. Sanna Marin keskusteli kanssamme Tampereen pormestarimallista sen hyödyistä ja haitoista. Helsinkiläiset ovat halunneet kuulla tamperelaisten kokemuksia pormestarimallista.

image image

Sanna Marin vastasi opiskelijoiden erilaisiin kysymyksiin, jotka käsittelivät kaikenlaista aseiden hallussapidosta aina Kreikan taloudelliseen tilanteeseen. Kiihkeimmät mielipide-erot tulivat esille, kun koko ryhmä alkoi pohtia Suomen taloudellista tilannetta ja millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta talous pääsisi nousuun. Verotus oli toinen kysymys, joka jakoi mielipiteitä ryhmässä.

Advertisement

BN-opiskelijoiden vieraana toimitusjohtaja Riitta Varpe

Tammikuussa 2015 kaikkien BN-linjalla opiskelevien norssilaisten vieraaksi saapui Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe. BN-linja on saapunut mukavaan kolmen vuoden ikään, jolloin linjalaisia on lukion jokaisella vuosikurssilla.

Tammikuussa 2015 BN-linjan vieraana toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Tammikuussa 2015 BN-linjan vieraana toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Paltan toimitusjohtaja piti norssilaisille kiinnostavan puheenvuoron, jonka aikana hän kertoi omasta opintopolustaan ja uratiestään sekä Paltasta, työehtosopimuksista ja edunvalvonnasta. Riitta Varpe kannusti norssilaisia löytämään oman polkunsa, sillä yleensä on hyvä niissä asioissa, joista on kiinnostunut. Ammattiin vie useampi kuin yksi tie. On selvitettävä itselleen parhaimmat vaihtoehdot, ammatin voi hankkia monin tavoin. Eikä kannata turhaan rajoittaa itseään, ei ole erikseen naisten tai miesten ammatteja.Tosin toimitusjohtajalle oli hänen opiskeluaikoinaan sanottu, että naiset ovat tulleet sähköosastolle Teknilliseen korkeakouluun vain aviomiestä etsimään.

Toimitusjohtaja Varpe muistutti sosiaalisten verkostojen tärkeydestä, mutta työ on muutakin kuin seurustelua. Kannattaa opiskella, jotta oppii oppimaan. Kaverin kanssa yhdessä tehden voi saada nopeasti tuloksia aikaan.  Riitta Varpe muistutti myös kielten opiskelun tärkeydestä.

BN-linjan abit Reijo ja Nelli kiittävät Riitta Varpea hyvästä puheenvuorosta.

BN-linjan abit Reijo ja Nelli kiittävät Riitta Varpea hyvästä puheenvuorosta.

Riitta Varpe esitteli BN-linjalaisille Paltan toimintaa ja sen jäsenistöä. Paltassa on 1700 jäsenyritystä ja -yhteisöä. Sen päätoimialat ovat logistiikka sekä informaatio ja viestintä ja hallinto- ja tukipalvelut. Edunvalvontaa ei ole helppo hahmottaa opiskelijanäkökulmasta, mutta puheenvuoron jälkeen moni BN-linjalainen ymmärsi edunvalvontaa huomattavasti paremmin kuin aiemmin oli ymmärtänyt.

Kevään kirjoituksiin valmistautuvat abiturientit saivat toimitusjohtajalta myös hyvän tärpin liittyen lobbaukseen Euroopan Unionissa ja Suomessa. Lobbaus ei ole lahjontaa, lobbarin selkärangasta täytyy löytyä eettinen koodisto. Edunvalvonnan tulee perustua tosiasioihin ja sen on oltava avointa. Riitta Varpe selvitti lopuksi myös EU:n päätöksentekoon liittyviä seikkoja käyttäen esimerkkinä EU:n rikkidirektiivin syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

MEP Henna Virkkunen kylässä Norssilla

Liikenneasioista peräti 80 prosenttia oli EU-direktiivien mukauttamista, EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen muisteli ministeriaikaansa Norssin Eurooppa-kurssin vieraana tammikuussa.

Liikenneasioista peräti 80 prosenttia oli EU-direktiivien
mukauttamista, EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen muisteli ministeriaikaansa Norssin Eurooppa-kurssin vieraana tammikuussa.

Yhteinen Eurooppa ja oikeus liikkua Euroopassa on tärkeä arvo. Verrattuna Yhdysvaltoihin meillä se ongelma, että ihmiset eivät liiku riittävästi työn perässä. Meillä työperäinen liikkuvuus on vain 10 prosenttia siitä, mitä se on Yhdysvalloissa, EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen sanoo.

Keski-Suomesta eduskuntaan valittu Virkkunen ehti olla jo sekä opetusministerinä että kunta- ja liikenneministerinä ennen nousuaan EU-parlamenttiin. Tammikuun alussa hän vieraili Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion YH 4 –kurssilla (Eurooppa-kurssi) kertomassa työstään ja Euroopan unionista sekä eurooppalaisista arvoista.

Minulla ei ole täällä kovinkaan monta fania, Virkkunen kuittasi Eurooppa-kurssin opiskelijoille, kun nämä kysyivät tämän kantaa pakolliseen ruotsin kielen opiskeluun lukiossa. Virkkusen kanta on nimittäin pakollisen ruotsin puolella.

image

Opiskelijoita kiinnosti mm. suomalaisedustajien todelliset vaikutusmahdollisuudet EU-parlamentissa, Euroopan unionin tulevaisuushaasteet mahdollisine muutosvisioineen sekä edustajan työ käytännössä. Samoin edustajalta tivattiin hänen näkemyksiään lukiokoulutuksen tulevaisuudesta Suomessa.

Virkkunen vastasi kysymykseen matkustamisen raskaudesta, että hän tottui jo ministerivuosinaan heräämään aamuisin neljältä.

Virkkunen pohti Euroopan kahtiajakautumisen vaaroja, äärioikeiston nousua sekä muukalaisvihamielisyyden kasvua. Hän pitää näitä ilmiöitä paitsi huolestuttavina myös perinteisten eurooppalaisten arvojen vastaisina.

Hiljan vietimme Berliinin muurin murtumisen 25-vuotisjuhlaa, joten Euroopalla ei ole varaa jälleen jakaantua kahteen leiriin, Virkkunen viittasi EU:n ja Venäjän suhteisiin. Poliittisesta tilanteesta huolimatta kaupalliset suhteet ovat tärkeät: tuleehan Euroopan öljystä 40 prosenttia ja kaasusta 30 prosenttia Venäjältä.

Unionin tärkein visio on saada Euroopan talouskehitys vahvemmalle uralle. Yritykset on saatava investoimaan Eurooppaan. Jungnerin komission 300 miljardin euron investointipaketti on vahva yritys tähän suuntaan.

Virkkusen mukaan muidenkin EU-maiden kansalaiset kokevat unionin etäiseksi ja vaikeaksi hahmottaa – ei vain Suomessa.

Jostain syystä media ei ole akkreditoinut suomalaistoimittajia unionin ytimeen eli tiedonvälitys asioista ja niiden käsittelystä ei tule välttämättä hyvin suomalaisten tietoon.

Teksti: Janne Mäkinen

Kiinnostavia vierailijoita elokuussa

Business Norssi -linjalla opiskelijat tapaavat kiinnostavia vierailijoita. Elokuussa 2014 koulullamme on käynyt lukuvuoden ensimmäiset vieraat.

Linjan uusi yhteistyökumppani on Pirkanmaan  Yrityskylä, josta ensimmäisen vuoden opiskelijoille kävi kertomassa projektikoordinaattori Essi Saarinen. Yrityskylätoiminta on suunnattu 6.-luokkalaisille, jotka harjoittelevat talous- ja työelämätaitojaan Yrityskylässä. Lukiomme BN-linjalaisilla on mahdollisuus saada koulutusta kuudesluokkalaisten yrittäjien ohjaamiseen keväällä 2015. 

Emilia ja Riku keskustelevat kansanedustaja Jaskarin kanssa.

Emilia ja Riku keskustelevat kansanedustaja Jaskarin kanssa.

Tulevaisuusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Harri Jaskari piti norssilaisille keskustelevan luennon Suomen talouden ja työn tulevaisuusnäkymistä. Tulevaisuusvaliokunnassa pohditaan mm. sitä, voidaanko lainsäädännöllä lisätä hyvää tulevaisuutta. Luennon aikana kuulimme Suomen talouden ja uuden työn  tulevista mahdollisuuksista, kuten onko unohtaminen Suomen valtti? Eli mitä metsäsektori voisi olla ilman puuta ja paperia tai Nokia ilman kännykkää.

Elokuun viime päivinä ykkösten Pirkanmaan talous- ja elinkeinoelämä -kurssilaiset saivat vieraakseen tiedottaja Satu Hardénin Keskosta. BN-linjalaiset saivat kuulla yleisesityksen Keskosta sekä kaupan uusista haasteista kuten sähköisestä kaupankäynnistä ja Venäjän kauppapakoitteiden vaikutuksista Keskoon.

Tiedottaja Satu Hardén kertoo kaupan uusista mahdollisuuksista ja haasteista.

Tiedottaja Satu Hardén kertoo kaupan uusista mahdollisuuksista ja haasteista.